Voldsofferskade

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Voldsofferskade og erstatning

Voldsoffererstatning - få hjelp av advokat

Voldsofferskade kan gi krav på erstatning. Et krav om voldsoffererstatning skal fremmes overfor Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Når Kontoret for Voldsoffererstatning utbetaler voldsoffererstatning til deg, så overtar Staten erstatningskravet, og du slipper dermed å måtte kreve dette fra gjerningsmannen.

 

Det stilles som vilkår at du må ha anmeldt det aktuelle forholdet som du krever voldsoffererstatning for. Hvis det er en alvorlig straffesak, kan du også ha krav på bistandsadvokat i forhold til straffesaken. Dette skal politiet orientere deg om, dersom det er aktuelt. Du bør likevel undersøke hvis du er i tvil.


Et krav om erstatning etter voldsofferskade omfatter alle de vanlige erstatningspostene, og erstatningen skal utmåles individuelt og dekke ditt konkrete økonomiske tap. I tillegg kommer gjerne kravet om oppreisning. Selve prosessen kan være vanskelig og innviklet - ikke minst når det gjelder å beregne selve erstatningens størrelse. Det kan derfor lønne seg å være representert ved advokat når du skal fremme krav om den  erstatningen du skal ha.


Advokatfirmaet Robertsen har jobbet med erstatningssaker siden 1987, og vi besitter den erfaringen du har behov for. Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan din sak kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.