Yrkesskade

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Yrkesskade og erstatning

Yrkesskade og erstatning - få hjelp av advokat

Yrkesskade kan gi krav på erstatning. En yrkesskade er en personskade du har fått mens du var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Hvis du har fått en yrkesskade og vurderer å kreve erstatning, bør du kontakte en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningssaker.


Ved yrkesskade vil NAV dekke mange av dine utgifter til behandling. En alvorlig yrkesskade vil imidlertid kunne gi deg inntektstap og annet økonomisk tap som skal erstattes. Dette kan du om yrkesskadet kreve  fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver hadde sin forsikring i. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar etter yrkesskade, og derfor er det en fordel å bruke en advokat som har erfaring med yrkesskadesaker og som vet hvordan man skal forholde seg til forsikringsselskapet


Ved yrkesskadesaker dekkes utgifter til juridisk bistand av det ansvarlige forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkesskaden. Det er derfor ingen grunn til ikke å ta kontakt idag og finne ut hvordan din erstatningssak etter personskade skal håndteres.


Advokatfirmaet Robertsen har siden 1987 hjulpet flere tusen skadelidte få riktig erstatning for sine yrkesskader. Vi er vant til å sloss mot selskapene, og får gjennomgående svært gode resultater for våre klienter.


Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.