Arealsvikt

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Arealsvikt: Feil areal på boligen

Arealsvikt: Feil areal på boligen

Det er mange som opplever arealsvikt - dvs at boligen er mindre enn de ble opplyst om. Arealsvikt kan utgjør mangel, og det er noen vilkår som må være oppfylt før innendørs arealavvik utgjør en rettslig mangel som kan gi kompensasjon etter avhendingsloven.


De fleste boliger som selges, har opplysninger om arealets størrelse i salgsoppgaven. Som regel foreligger det en oppmåling av en takstmann, som ligger til grunn for de opplysningene som gis.


Det er ikke alle feil om areal i boligen som medfører at det er mangel i lovens forstand. Det er tre vilkår som alle må være oppfylt for at det skal foreligge en mangel etter loven:

  • Opplysningen må være gitt konkret
  • Opplysningen må være tilstrekkelig spesifisert
  • Opplysningen må være egnet til å stole på


Hvis det fremgår av prospektet at arealet i boligen er angitt omtrentlig, er ikke opplysningen spesifisert og dersom det senere viser seg at boligen litt mindre, er det ikke sikkert at dette er en mangel.


Med dagens boligpriser hvor en kvadratmeterpris kan være flere titalls tusen kroner, kan selv små avvik kunne medføre relativt store økonomiske tap. Spørsmålet er imidlertid om avtalen ville blitt inngått på de samme vilkår og til den samme pris hvis kjøperen visste boligens reelle størrelse.


Hvis boligen har en mangel

Hvis du mistenker at det er opplyst feil areal i bolig du har kjøpt, må du sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har en eierskifteforsikring, og vil henvise en reklamasjon til forsikringsselskapet.. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: