Feil ved el-anlegg

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Feil ved elektrisk anlegg

Feil ved det elektriske anlegget kan medføre fare for brann.

Mange boligkjøpere oppdager at det er feil ved det elektriske anlegget når de kjøper en brukt bolig. Elektriske feil og mangler er alvorlig, og kan i verste fall medføre at boligen brenner ned. Vi anbefaler derfor boligkjøpere å få gjennomført en sjekk av det elektriske anlegget når man har kjøpt en ny bolig.


Våre advokater har lang erfaring med mangelssaker, og har hjulpet både boligselgere og boligkjøpere i tvister som har oppstått etter en bolighande. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål i forbindelse med kjøp eller salg av bolig.


Feil ved elektriske anlegg

Ethvert arbeid på elektrisk anlegg skal i utgangspunktet utføres av godkjente fagmenn. Likevel er det mange som gjør arbeid på det elektriske anlegget selv, eller ved hjelp av ufaglærte håndverkere. Hvis det elektriske anlegget ikke er satt opp av godkjente fagmenn, så vil det elektriske anlegget være en mangel ved boligen.


Feil ved elektriske anlegg kan være livsfarlige, og kan i verste fall føre til at huset begynner å brenne. Vi anbefaler derfor alle boligeeiere å få boligen gjennomgått av en eltakstmann for å få avdekket om det foreligger feil i det elektriske anlegget som må utbedres. Dette bør man gjøre uavhengig av om man skal selge eller kjøpe.


Har boligen en feil eller en mangel?

Boligen har som utgangspunkt en mangel dersom den ikke samsvarer det som ble avtalt da boligen ble kjøpt. Hvis det viser seg at det elektriske anlegget er blitt installert av ufaglærte, eller er i dårligere stand enn det som ble avtalt, så har boligen i utgangspunktet en mangel som kan gjøres gjeldende overfor selger.


Hva gjør jeg hvis det er feil i det elektriske anlegget?

Du må sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Du bør ta vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har imidlertid en eierskifteforsikring. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: