Vann- og fukt

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Fuktskade og vannskade

Vannskader og fuktskader er vanlige mangler ved boligsalg.

Vannskader og fuktskader er relativt vanlige mangler ved  kjøp og salg av eiendom. Særlig gjelder dette ved boligens bad som er spesielt utsatt for denne type skade. Hvis det ikke er brukt forskriftsmessig riktig membran på badet, kan dette gi store problemer.


Årsaken til at det oppstår fukt- og vannskader kan være mange. Ofte ligger årsaken i at badet er bygget av ufaglærte, som ikke har bygget i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Noen ganger mangler membran fullstendig, andre gannger er ikke smøremembranen smurt på i et tilstrekkelig tykt lag, noe som kan føre til at vann trenger igjennom.


Hvis man oppdager vannskaden tidlig, kan man få utbedret den ganske raskt og ukomplisert. Problemet ved boligsalg er imidlertid ofte at vannskaden/fuktskaden står ubehandlet over lengre tid, og da kan skadene bli svært store og kostbare. Fuktighet gir også god grobunn for både sopp og råte. Et angrep av slike mikroorganismer er ikke alltid lett å bli kvitt, og fører med seg potensiell helserisiko.


Hvis boligen har en mangel

Hvis du mistenker at du har vannskader eller fuktskader i din bolig, eller nylig har overtatt en bolig med slike skader, må du få det avklart raskt. Samtidig må du sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har en eierskifteforsikring, og vil henvise en reklamasjon til forsikringsselskapet.. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: