Boligkjøp

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Feil og mangler ved boligkjøp

Kjøp av ny eller brukt bolig kan by på kompliserte prosesser hvis boligen ikke samsvarer med det man trodde man kjøpte. Boligen skal i utgangspunktet være i henhold til de opplysningene som ble gitt ved kjøpet, og svært ofte oppstår det uenighet mellom kjøper og selger på dette punktet. Det er ikke sjelden at tvister mellom kjøper og selger etter overtakelse av fast eiendom havner i rettsapparatet.

Advokat Hansen har bistått både  i boligkonflikter.kjøpere og selgere

Vi har samlet noen tips til deg som står inne i, eller vurderer en bolighandel. Står du i en konflikt, anbefaler vi deg å snakke med en av våre advokater. Samtalen er helt uforpliktende for deg.


Har boligen en feil eller en mangel?

Boligen har som utgangspunkt en mangel dersom den ikke samsvarer det som ble avtalt da boligen ble kjøpt. Hvis det viser seg at boligen var i dårligere stand enn det som ble avtalt, så har boligen i utgangspunktet en mangel som kan gjøres gjeldende overfor selger.


Bolig solgt "som den er"

Praktisk talt alle boliger som selges i dag selges «som den er». Enkelt forklart, innebærer en «som den er»-klausul at det du får er det du ser, med alle boligens mangler og svakheter. Dette setter store begrensninger i hva du kan påberope deg som mangel etter boligkjøpet.


Dette forbeholdet innebærer at kjøper i utgangspunktet ikke kan rette noe mangelskrav mot selger. Man har rett og slett kjøpt eiendommen som den her – med alle sine mangler og svakheter. Likevel kan ha mangler selv om den er solgt med et «som den er»-forbehold. Det er tre situasjoner som kan gi en kjøper grunnlag til å rette mangelskrav mot selger. Disse tre tilfellene er når

  • Selger har gitt manglende opplysninger om eiendommen
  • Selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen
  • Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesummen og forholdene ellers


Feil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg

Ethvert arbeid på elektrisk anlegg skal i utgangspunktet utføres av godkjente fagmenn. Feil ved elektriske anlegg kan være livsfarlige, og kan i verste fall føre til at huset begynner å brenne. Vi anbefaler derfor alle å få boligen gjennomgått av en eltakstmann for å få avdekket om det foreligger feil i det elektriske anlegget som må utbedres. Ordinære ledninger til stikkontakter mv. består av to faseledere og en jordledning.

 

Vann- og fuktskader

Vann kan gi omfattende skader i en bolig hvis lekkasjen ikke blir avdekket i tide. Det er derfor viktig at man tidlig finner ut av hvor vannet kommer fra og at man får stanset vanntilførselen dersom man mistenker at det foreligger en vannskade. Vannskader i boliger kan oppstå ved at rør sprekker, eller ved lekkasje fra utette tak.

Har du takstein på taket kan du se om det renner eller drypper vann mellom takrenne og bordet renna er festet i på huset. Gjør det det, har du mest sannsynlig en ødelagt takstein som fører til at det renner vann ned taket og mellom tak og takstein.


Mugg, sopp og råte

Inneklimaet i en bolig kan bli ødelagt og til og med helseskadelig hvis det foreligger muggsopp, sopp eller råte. Slike skader kan medføre at bygningsdeler må byttes ut og dette kan påføre boligeieren enorme kostnader. Du bør også sjekke også om det er fukt i ventilasjonsanlegg og filter slik at muggsopp ikke utvikles. Mugglukt er et sikkert tegn på muggvekst inne i boligen og på at det foreligger en klar helserisiko. Et tips for å se om boligen er i fare for å få fuktskader, kan være å se over boligen på en dag det regner mye. Du bør sjekke om vann fra nedløp renner bort fra grunnmuren. Gjør det ikke det, kan det bli et fuktproblem i kjelleren.


Skadedyr

Skadedyr kan eksempelvis være stokkmaur som gnager på isolasjonsmaterialer eller bærebjelker for å lage reir eller rotter som kommer seg inn i veggen og ødelegger elektriske ledninger og isolasjon. Det er ikke nødvendigvis et krav om boligen skades av det aktuelle dyret. Alle innsekter eller andre uønskede dyr kan utgjøre en feil eller mangel på boligen.


Arealsvikt

Arealsvikt /arealavvik er en betegnelse på at boligen er mindre enn det som ble avtalt. Ved en påstand om arealsvikt, oppstår det ofte et spørsmål om kjøperen burde ha oppdaget arealavviket allerede ved visningen. Det er også et spørsmål om selgeren har visst om at boligen faktisk var mindre enn det som sto i prospekt og takst.


Hva gjør jeg når boligen har en mangel?

Det første du må gjøre er å sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har imidlertid en eierskifteforsikring, og vil henvise en klage på mangel til forsikringsselskapet.. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: