Klag straks

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Klag tidlig ved feil og mangler

Det er viktig å klage umiddelbart ved boligkjøp.

Ikke sitt på gjerdet, hvis du er misfornøyd etter boligkjøp. Hvis du finner feil eller mangler i boligen er det svært viktig å klage så snart som mulig. Mange drøyer for lenge med å reagere, og mister dermed kravet de ellers kunne hatt.


Bolig er en av de største investeringene mange foretar i livet. Men hva gjør du hvis noe ved boligen du kjøpte ikke holder mål?


- Umiddelbar reklamasjon er svært viktig hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen, sier advokat Geir Hansen i Advokatfirmaet Robertsen.


Unik kompetanse

Advokat Geir Hansen råder til å klage raskt hvis du oppdager feil eller mangel ved boligkjøp.

Hansen har lang erfaring med personskadesaker. Han har i tillegg en unik kompetanse når det gjelder fast eiendom, bygg og anlegg som kommer klientene til del. Han var Norges første advokat med formell kompetanse innen våtrom, og har også godkjent praksis som tømrer.


Advokat Geir Hansen fraråder kjøpere å drøye med og reklamere etter at de oppdager feil og mangler ved boligen.

Det er mange som «venter og ser», kanskje for å ikke være til bry eller for å se om problemet kan ordnes på egen hånd. Derimot er det i selgers interesse å få beskjed så snart som mulig.


Kjøper kan ha store rettigheter som kan bortfalle ved venting. Fristen for å reklamere kan være mindre enn to måneder etter at feilen er oppdaget.

Boligen skal være i samsvar med hva som er avtalt skriftlig og muntlig. Men både før og etter overtakelse kan boligkjøpere få seg en uhyggelig overraskelse.


Det kan være problemer med råte, fuktskader, rør, lukt eller skadedyr. Man kan oppdage at det har blitt gjort elendig håndverk som ikke holder byggeteknisk standard. Kanskje er arealet mindre enn hva som ble oppgitt. Noen opplever at selger eller megler ikke har opplyst om viktige forhold om bolig eller eiendom, eller at de har blitt har desinformert. Uriktig informasjon kan også komme fra eiendomsmegler og takstmann.


Våre tips ved feil og mangler

Her er advokat Geir Hansens tips for deg som har oppdaget feil eller mangler på boligen etter kjøp.

 

  1. Det er viktig å reklamere straks feilen eller mangler ved boligen oppdages, og helst innen to måneder. Venter du for lenge, kan du miste retten til å reklamere. Få hjelp så snart som mulig. Kjøper kan ikke klage på feil eller mangler man kjente til, eller måtte kjenne til da boligen ble kjøpt.
  2. Du må reklamere skriftlig og umiddelbart til selger og/eller forsikringsselskapet som eierskifteforsikringen er tegnet i. Gjør det med en gang du oppdager feil eller mangler, så kan du komme tilbake med mer informasjon. I noen saker kan kjøper ha et direkte krav overfor forsikringsselskapet. Send gjerne også kopi av reklamasjon til megler.  Ta vare på reklamasjonen.
  3. Ha dokumentasjon på alt som angår saken. Ta også bilder hvis skaden/mangelen/feilen er synlig. Undersøk manglene så snart som mulig, og før gjerne detaljert protokoll. Du kan også bruke takstmann.
  4. Hvis selger har eierskifteforsikring og boligkjøper ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan man klage til Finansklagenemnda. Bistand fra advokat er en fordel.
  5. Dess lenger tid etter overtakelse, dess raskere må du reklamere. Mangler og feil som oppdages innen fem år etter overtakelse av bolig/eiendom kan være innenfor reklamasjonsretten. Har det gått mange år er terskelen høyere for å nå frem med klagen i rettsvesenet.


Få tidlig hjelp i din boligsak – vi har kunnskapen som er nødvendig for å vurdere hva som skal til i din sak, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: