Mugg, sopp og råte

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Mugg, råte og soppskade

Mugg, råte og soppskader er vanlige mangler ved boligsalg.

Mugg, råte og soppskader er  hyppige problemer i tvister mellom boligkjøper og boligselger. Slike skader oppstår gjerne som følge av lekkasjer eller sviktende drenering, og kan føre med seg store utbedringskostnader.


De aktuelle mugg, råte og soppskadene må foreligge på overtagelsestidspunktet. Dvs. at feil og skader som oppstår etter at kjøper har overtatt boligen, må han/hun selv normalt stå ansvarlig for.


Det er kjøperen som må bevise både at skadene var der ved overtagelsen av boligen, og hvor store skadene er. Mistenker du at det foreligger slike skader i et hus eller leilighet du har kjøpt, bør du derfor få en takstmann til å gjennomgå boligen for deg.


Den som kjøper en bolig, plikter å undersøke den før avtalen inngår. Rettslig sett, kan en kjøper ikke kan gjøre gjeldende en mangel som han eller hun enten kjente til eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøpers undersøkelser i forkant er derfor veldig viktige, og en kjøper kan  ikke kan påberope seg mugg, råte eller soppskader som burde vært oppdaget ved undersøkelsen.


Helsemessige farer

Oppdager man på visning noe som kan se ut som mugg, råte eller soppskader anbefaler vi å ta kontakt med fagkyndige personer for å få avklart om og dette er fukt, råte eller soppskader.


Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen, og en rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima, spesielt der det er påvist muggsopp og fukt. Derfor er det veldig viktig å få gjort noe med denne type skader så tidlig som mulig.


Hvis boligen har en mangel

Hvis du mistenker at du har mugg, råte eller soppskader i din bolig, eller nylig har overtatt en bolig med slike skader, må du få det avklart raskt. Samtidig må du sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har en eierskifteforsikring, og vil henvise en reklamasjon til forsikringsselskapet.. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: