Skadedyr

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Skadedyr i bolig

Skadedyr kan medføre mangler ved boligsalg.

Skadedyr kan påføre store skader på en bolig, og utgjør i disse tilfellene en mangel. Skadelige skadedyr kan eksempelvis være stokkmaur som gnager på isolasjonsmaterialer eller bærebjelker for å lage reir eller rotter som kommer seg inn i veggen og ødelegger elektriske ledninger og isolasjon.


Insekter og smådyr er noe som finnes rundt oss til vanlig. Mange av dem trenger du ikke å frykte i det hele tatt, men noen skadedyr kan ødelegge huset ditt, samt gi svært plagsom kløe, svie og allergiske hudreaksjoner.


Plagsomme skadedyr

Insekter som angriper mennesker, som lus, lopper, midd og veggedyr, kan gi deg plagsom kløe, vonde bitt, utslett og svie, eller så kan de suge blodet ditt om natten. Insekter som melbiller, kakerlakker, brødbille, tobakksbille, melmøll, tørrfruktmøll, fleskeklanner, pelsbille, klesmøll, tyvbille, mus og rotter kan derimot gjøre stor skade på mat og tekstiler. De kan også være bærere av smittsomme sykdommer som salmonella og listeria, ødelegge mat og jordbruksvarer, samt infisere dyrefor.


Skumle skadedyr

Skadedyr som kan være skumle for hus og bolig er:

  • Husbukk: bille som lever av treverk i bygninger, og etter en del år kan skadene på huset bli store. Praktbillens larver lager ganger i bartrevirke, men det er sjeldent.
  • Parkettbille: larver graver ganger i løvtre, og angrep kan derfor forekomme i eikeparkett, møbler eller treskulpturer i trevirke som er under ti år.
  • Myk borebille: ødelegger ikke treverk, men den gnager hull i takpapp, tapet og lignende.
  • Stripet borebille: kan angripe både hus, møbler og andre tregjenstander av bartre og bjørk. Selv bøker og papirer som oppbevares fuktig kan angripes.
  • Blåbukker trenger seg gjennom dekkende materiale som takpapp, gipsplater, tapet og lignende.


Hvis boligen har en mangel

Hvis du mistenker at du har skadedyr, eller nylig har overtatt en bolig med skader etter slike dyr, må du få det avklart raskt. Samtidig må du sende en skriftlig klage til selgeren. Gjør dette så raskt som mulig. Ta alltid vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere at klagen er sendt om det skulle bli nødvendig senere.


Blir du ikke enig med selgeren kan du ta saken videre til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.


Veldig mange boligselgere har en eierskifteforsikring, og vil henvise en reklamasjon til forsikringsselskapet.. Klarer du ikke å bli enig med selskapet kan du ta saken videre til Finansklagenemnda eller til rettsapparatet.


En erfaren advokat vil kunne sette seg inn i din sak og gi deg råd om hvordan saken best skal håndteres. Ta kontakt med våre advokater i dag - enkelt, greit og uforpliktende!


Still ditt spørsmål her: