Flomskade

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Slik begrenser du flomskadene

Flomskader kan gi store utfordringer i forsikringsoppgjøret

Tiltak mot flomskader bør gjøres så snart som mulig for å forhindre mugg og redusere skadeomfang – men vent til forsikringsselskapet har gitt klarsignal.


Det går sjelden menneskeliv tapt ved flom i Norge, men materielle skader og personlige tap kan være svært store.


Huseiere, grunneiere og myndigheter gjør alt de kan for å begrense skadene når flommen rammer.


Mange boliger har blitt skadet i flom og ras i Norge de siste dagene - og i de siste årene hvor stadig oftere blir norske tettsteder rammet av flom og ekstremvær.


I fjor ble det utbetalt 800 millioner kroner i erstatning etter værutløste vannskader på bolig.


Dette bør du gjøre ved flomskade


Hvis du er rammet av flom, bør du varsle forsikringsselskapet så snart som mulig, og så begrense skadene. For å redusere skadeomfanget etter flom er det flere ting som kan gjøres. Men: Det er viktig å ikke starte utbedring eller opprydding før forsikringsselskapene har gitt klarsignal.

Etter flom kan grunnforholdene rundt bygningen ha endret seg. Har vannet vasket ut terrenget inntil huset, er det tegn til utglidning eller har terrenget fått store sprekker, bør man kontakte bygningsmyndigheten i kommunen og eventuelt få utført geotekniske undersøkelser av grunnen før utbedringsarbeider settes i gang, ifølge SINTEF.


Erstatning ved flom


Hvis du har vært uheldig og fått større vannskader i boligen er det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film skadene, og ta vare på skadde gjenstander for å unngå diskusjoner i ettertid. Dokumentasjonen kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade.


Vannskade kan være omfattende, og gjøre store skader på både hus og innbo, og alle som har hus eller villaforsikring er omfattet av naturskadedekning.


Jo større skaden er, jo mer komplisert vil et forsikringsoppgjør også være, og det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket erstatningsoppgjør du får etter vannskaden.


Ved naturskader er viktig å få tidlig hjelp ved skade for riktig oppgjør. Spør oss om forsikring og rettigheter i forbindelse med oversvømmelse eller skade forårsaket av ekstremvær.


Tips for å begrense flomskader


 • Sikre skadestedet slik at ikke det ikke skjer flere skader. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og eventuelt brannvesen hvis det er behov for hjelp til å sperre av området og sikre bygninger.
 • Tøm bygningen for vann. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.
 • Gjør det som er mulig for å begrense skaden, som å fjerne vann og åpne for uttørking.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 • Under flom er det viktig å ikke pumpe vannet ut av kjelleren for tidlig. Som regel vil vannet forsvinne av seg selv når vannet synker i grunnen utenfor.
 • Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.
 • Hva som må rives og fjernes for å sikre god uttørking, avhenger av materialene, skadeomfanget og konstruksjonene.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Rydd slam og rengjør.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ved uttørking er det viktig at temperaturen ikke økes uten at ventilasjonen er svært god. Muggsopper og bakterier formerer seg mye raskere ved høye temperaturer enn ved lave.
 • Hvis bygningen har vært utsatt for oversvømmelse, må el-anlegget gjennomgås av en autorisert elektriker før det tas i bruk.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.


Kilde: SINTEF Byggforsk /v. Knut Ivar Edvardsen, IF, Finans NorgeVi hjelper deg få riktig erstatning. Ta kontakt om du trenger hjelp!


Still ditt spørsmål her: