Naturskade

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Lovendring gjør at ødelagt tomt kan erstattes ved naturskader

Nå kan også ødelagt tomt erstattes ved naturskader.

Det er ikke lenger bare verdien på huset ditt du kan få erstatning for ved skade forårsaket av ekstremvær.


Fra 1. januar 2018 ble det mulig å få erstattet verdien av en tomt, for så å bygge et tryggere sted. Lovverket som regulerer erstatninger etter naturskader er nå endret.


Advokat Thorsteinn J. skansbo mener lovendringen gir positive muligheter for naturutsatte skadelidte.

- Dette er svært gledelig for dem som er bosatt på svært utsatte steder, sier Thorsteinn J. Skansbo, partner og advokat i Advokatfirmaet Robertsen, og viser til at klimaforandringer kan gjøre det umulig for mange å bli boende der de nå er..


Mer og kraftigere nedbør øker risikoen for flom og skred.  Over 150.000 innbyggere bor i flom- eller skredutsatte områder, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De siste årene har stormer også rasert på utsatte steder langs kysten.


For å imøtegå et villere klima har Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, sammen med forsikringsnæringen jobbet for lovendringen.


Frem til nå har flomutsatte som har sett hjemmet forsvinne med vannmassene, måttet oppføre huset samme sted. Loven har tidligere ikke åpnet for erstatning for tomten, slik at man har kunnet kjøpe ny tomt et tryggere sted.


Lovendringen gjør dette mulig: Er man så uheldig å miste både hus og tomt i naturskade, er det nå mulig å få erstattet verdien av tomten. 


-Det gir kundene som bor utsatt til økt økonomisk trygghet.  Det gir også over tid en lavere kostnad for fellesskapet fordi man reduserer risikoen for at en nyoppført bolig må erstattes på nytt i løpet av kort tid, sier direktør Hege Hodnesdal for skadeforsikringsområdet i Finans Norge.


Forsikringsbransjen har i flere år advart mot å bygge opp igjen boliger eller hytter på tomter som er særlig utsatt for nye naturskader.


Gjelder for privatkunder


Kjernen i lovendringene er at privatkunder (ikke næring) skal kunne få erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet/tapt ved naturskadehendelse, forutsatt at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.


Naturskadeforsikringsloven regulerer disse forholdene. To forhold gir forsikringskunder rett til å kreve å erstatning for en skadet tomt:

1.Bolig- eller fritidshuset er skadet i en naturulykke.

2.Grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke


Naturulykke som bare rammet tomta – ikke bolig- eller fritidshus – gir ikke rett til tomteerstatning, melder Finans Norge i en pressemelding.

Loven åpner også for et alternativ. I stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, kan forsikringsselskapet som alternativ sikre eiendommen.


Vi hjelper deg få riktig erstatning. Ta kontakt om du trenger hjelp!


Still ditt spørsmål her: