Ekspropriasjon

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Advokat ved ekspropriasjon

Ved ekspropriasjon kan det gjøres store inngrep på eiendommer. Det er viktig at prosessen håndteres riktig på et tidlig tidspunkt, og en dyktig advokat vil sørge for at du får de rådene du trenger.

Krav til utvikling av samfunn og infrastruktur, medfører at mange grunneiere og rettighetshavere opplever et økende press og krav om ekspropriasjon av eiendom. Våre advokater har erfaring med denne type prosesser.


For at en aktør skal kunne ta seg til rette på en annen persons eiendom, må det foreligge hjemmel for dette.  Vanligvis vil dette foreligge etter konsesjonsbehandling eller ved planbehandling etter plan- og bygningsloven.


Hvis du er berørt av en slikprosess, bør du få riktig rådgivning så tidlig som mulig. En dyktig advokat vil kunne styre og påvirke prosessen slik at du kommer best mulig ut av situasjonen, og med den erstatningen du har krav på.


Det vil alltid lønne seg å undersøke hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her: