Reindrift

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Advokat ved reindrift og erstatning

Reindrift og utbygging av landområder kan gi motsetninger og konflikter. Våre advokater har erfaring fra erstatningssaker i kjølvannet av slik utbygging.

Reindrift kan stå i motsetningsforhold til utbygging, og det kan oppstå konflikter mellom utbygger og reineiere. Våre advokater har erfaring med erstatning, også ved utbygging, ekspropriasjon og kan bistå der det oppstår konflikter.


Reindriftsnæringen har en særskilt vern i Norge, noe som er kommet til uttrykk i bl.a. Grunnloven § 108 og i internasjonale konvensjoner. Det er særlig som et resultat av utviklingen i folkeretten at de samiske interessene har fått sterkere vern i norsk lovgivning.


Hvis du er berørt i en konflikt mellom utbygger og reindrift, enten som utbygger eller som reineier, så vil det lønne seg for deg å engasjere advokat tidlig i prosessen. På den måten sikrer du deg at prosessen håndteres riktig så tidlig som mulig, og unngår unødvendig eskalering av uenighetene.


Det vil alltid lønne seg å undersøke hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.