Reindrift i Norge

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Reindrift og utbygging

Reindrift og utbygging av landområder kan gi motsetninger og konflikter. Våre advokater har erfaring fra erstatningssaker i kjølvannet av slik utbygging.

Reindrift har i mange århundrer vært en viktig næringsvei for særlig samer i Norge. Det er bare  personer av reindriftssamisk ætt  som kan drive reindrift innenfor reinbeitedistriktene.


De ulike reinbeiteditriktene er imidlertid under stadig press fra utbygging. Det er både andre private interesser og det offentlige som over mange år har gjort inngrep i reinbeitedistriktene. Disse stadige utbyggingene har medført at næringen får dårligere kår og økte utfordringer.


Både utbyggere og reineiere vil ha behov for tidlig rådgivning for å sikre at prosessen håndteres riktig, og uten unødvendige kostnader. Det lønner seg derfor å kontakte advokat på et tidlig tidspunkt.


Våre advokater har lang erfaring med reindrifts- og utbyggersaker. Vi er erfarne i forhandlinger og med å håndtere rettslige tvister til det beste for våre klienter.Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.

Still ditt spørsmål her: