Reindriftsrett

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Reindriftsrett

Reindrift og utbygging av landområder kan gi motsetninger og konflikter. Våre advokater har erfaring fra erstatningssaker i kjølvannet av slik utbygging.

Reindriftsretten handler om forvaltningen av reindriftsnæringen i Norge, og hvordan reindriften må forholde seg til andre næringer og interesser. Våre advokater har lang erfaring med reindriftsrett, og kan hjelpe den som trenger bistand i forbindelse med f.eks. ekspropriasjon, tap av beiteland, utbygging av kraftlinjer, skjønnssaker og andre konflikter og uenigheter.


Reindriftsnæringenhar over flere år sett at særlig beiteland har måttet vike som en konsekvens av den samfunnsmessige utviklingen. I reindriftsretten har det imidlertid vært en stor utvikling de siste årene med et økt vern av reindriften og samers rettigheter som urfolk. Etter hvert har dette også blitt hensyntatt av Høyesterett.


Hvis du er berørt i en konflikt mellom utbygger og reindrift, enten som utbygger eller som reineier, så vil det lønne seg for deg å engasjere advokat tidlig i prosessen. Du bør forsikre deg om at du får bistand fra advokat som har erfaring på området du trenger hjelp på. På den måten sikrer du deg at prosessen håndteres riktig så tidlig som mulig, og unngår unødvendig eskalering av uenighetene.


Det vil alltid lønne seg å undersøke hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.