Nytt samarbeid om reindrifts- og samerett

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Nytt samarbeid i reindriftssaker

Advokatene Thorsteinn J. Skansbo (venstre) og Jon Jonassen samarbeider innenfor reindrifts- og samerett.

Advokatfirmaet Robertsen har inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Jonassen om et samarbeid i saker vedrørende reindrifts- og samerett.


- Klientene vil nyte godt av den unike kombinasjonen av spisskompetanse dette samarbeidet gir, forklarer advokat Thorsteinn J. Skansbo.


Advokatfirmaet Robertsen AS har siden 1987 vært omtalt som Folkets Advokater, og har opparbeidet seg en posisjon blant landets ledende firmaer innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Nå kommer denne kompetansen også reindriftsnæringen til gode, der det ofte oppstår tvister om erstatning i forbindelse med f.eks. utbygginger, spenningsoppgraderinger og bygging av kraftlinjer og ekspropriasjon av beiteland.


Advokat Jonassen har en fortid som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen, og har som selvstendig advokat i Advokatfirmaet Jonassen jobbet med særlig interesse for samerett og reindriftsrett.


– Jeg har både som reineier og som advokat fått erfare at reindriftsloven er uklar på veldig mange områder. Dette kan gå på bekostning av rettssikkerheten for de involverte, og det er derfor viktig med en god faglig tyngde når disse sakene skal føres for retten, sier Jonassen.


Oppgradering av kraftlinjer ga rettssak, med spørsmål om hvordan kraftlinjene kan skremme reinsdyr fra beiteland.

Advokatene John Jonassen og Thorsteinn J. Skansbo har allerede prosedert flere saker sammen, og samarbeidet har gitt gode resultater.


- Reindriften berører om lag 40% av landområdene i Norge, og næringen er dermed svært utsatt for inngrep. Det er først i nyere tid at man i norsk rett så smått har begynt å  få øynene opp for hvilket beskyttelsesbehov reindriften i Norge har, fortsetter Skansbo


- Samarbeidet med advokater i Advokatfirmaet Robertsen gir anledning til å ta på seg både større og tyngre saker på forskjellige saksområder noe som nødvendiggjør spisskompetanse innen elektronisk databehandling og jus, avslutter Jonassen.


Det vil alltid lønne seg å undersøke hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her: