Tap av beiteland

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Tap av beiteland

Reindrift og utbygging av landområder kan gi motsetninger og konflikter. Våre advokater har erfaring fra erstatningssaker i kjølvannet av slik utbygging.

Tap av beiteland er en stor utfordring for reindriften, og gjør at det stadig blir vanskeligere å drive reinsdyr mellom de ulike beiteområdene. Det er særlig den moderne, samfunnmessige utviklingen som forårsaker tap av beiteland ved eksempelvis hytte-, vei- og kraftlinjeutbygging. Ved tap av beiteland kan reineierne ha krav på erstatning.


Den samiske reindriften har sitt rettsgrunnlag i alders tids bruk. Dette er en bruksrett som kan utøves uten hensyn til hvem som eier grunnen. Foruten rett til beite, opphold og flytting med rein, omfatter den rett til husvære, motorferdsel, gjerder og anlegg, brensel og trevirke og jakt, fangst og fiske. At retten finnes uavhengig av hvem som eier grunnen, gjør at det kan oppstå konflikter også mellom grunneier og reineiere, i tillegg til mellom reineiere og utbyggere. Ved slike konflikter, der reineiere opplever tap av beiteland, vil det være lurt å be om bistand fra advokat, slik at saken håndteres riktig og ikke erstatningskrav går tapt.


Våre advokater har lang erfaring med reindrifts- og utbyggersaker. Vi er erfarne i forhandlinger og med å håndtere rettslige tvister til det beste for våre klienter. Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.