Utbygging av kraftlinjer

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Utbygging av kraftlinjer vs reindrift

Reindrift og utbygging av landområder kan gi motsetninger og konflikter. Våre advokater har erfaring fra erstatningssaker i kjølvannet av slik utbygging.

Utbygging av kraftlinjer, veier hyttefelt, vindmøller og andre inngrep i områder som brukes til reindrift gjør at mange reinbeitedistrikter opplever at beiteland går tapt. Dette gir reindriftsnæringen store utfordringer, og er en kime til konflikt i utbyggersaker


Særlig ved utbygging av kraftlinjer, har det oppstått spørsmål om hvordan kraftlinjer egentlig påvirker reinsdyrene. Utbyggere, slik som Statkraft og lokale e-verk, vil hevde at reinsdyrene ikke lar seg påvirke i særlig grad, mens nyere forskning kan tyde på at reinsdyrene ser kraftlinjene på samme måte som de ser rovdyr, og derfor vil holde seg unna.


Denne uenigheten om hvordan utbygging av kraftlinjer egentlig påvirker reinsdyrene medfører at det ofte er svært stor avstand mellom de erstatningstilbud som gis fra utbygger og hva som kreves fra reindriftsnæringene. Derfor blir det ofte opp til domstolene å avgjøre erstatningsspørsmålet i disse sakene.


Våre advokater har lang erfaring med reindrifts- og utbyggersaker. Vi er erfarne i forhandlinger og med å håndtere rettslige tvister til det beste for våre klienter.Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no