Brannskaderåd

Brannskade - brannskadeoppgjør

Råd ved brannskade

Brannskadeoppgjør har stor betydning for den som rammes av brannskade. Hvis huset eller hytta brenner, er det store verdier som står på spill. For de aller fleste er huset den eiendelen de har av størst verdi. Det er derfor veldig viktig at brannskadeoppgjøret blir riktig, slik at ikke hele livet blir påvirket negativt av brannskaden.


Det er imidlertid dessverre mange eksempler på at forsikringsselskapet ikke ønsker å utbetale fullt brannskadeoppgjør. Noen ganger blir også konflikten så stor at selskapet anklager den brannlidte for forsikringssvindel.


Her kan du lese dom om brannskadeoppgjør og beskyldning om forsikringssvindel, hvor advokat Thorsteinn J. Skansbo prosederte.


Tips ved brannskadeoppgjør

Nå avdøde brannetterforsker Øyvind Thorkildsen jobbet de siste årene av sitt liv med å hjelpe folk som feilaktig var blitt anklaget for forsikringssvindel etter brannskade. Han utviklet noen råd som videreformidler her:


 • Ta mange bilder av alt på brannstedet, både eiendeler og bygningen. Fotografer alt, både nært og på avstand.
 • Det er politiet som skal etterforske brannstedet - ikke forsikringsselskapet, som har en økonomisk interesse i å få deg dømt for forsikringssvindel.
 • Ikke aksepter det hvis forsikringsselskapet prøver å påvirke etterforskningen.
 • Få tak i politiets vurdering av brannårsaken og åstedsundersøkelsen så snart den er klar.
 • Hvis politiet direkte eller indirekte gir uttrykk for mistanke overfor deg om at du kan ha tent på brannen, så ta umiddelbar kontakt med advokat.
 • Når politiet har frigitt brannåstedet, må du sørge for å stenge tilgangen slik at ikke andre kan komme inn på brannstedet.
 • Ikke slipp andre til på brannstedet, unntatt den eller de som skal taksere skaden. Vær de alltid personlig tilstede sammen med takstmannen/takstmennene.
 • Slipp ikke til forsikringsselskapet alene på branntomten. La ikke selskapets utreder eller andre etterforskere selskapet engasjerer få undersøke branntomten uten at du også er der selv.
 • Ikke la noen rydde på branntomten eller fjerne gjenstander fra branntomten før brannårsaken er funnet.
 • Vær veldig nøye når du skriver skadeoppgave over tapte eiendeler og gjenstander. Hvis det er noe du er usikker på, så ta tydelig forbehold. Signer ikke på noe uten at du kan være helt sikker på at skadeoppgaven er korrekt.
 • Hvis forsikringsselskapet ønsker å engasjere et firma til å rydde brannstedet, skal du insistere på at selskapet skriftlig påtar seg erstatningsansvaret før noen får tilgang til å rydde.
 • Du bør ta vare på alt som fjernes fra brannstedet inntil etterforskning og forsikringsoppgjøret er ferdig. Hvis politiet fjerner gjenstander skal du be om å få disse tilbake etter at politiet har gjort sine undersøkelser.
 • Hvis selskapet setter en utreder på saken, bør du engasjere advokat. Du bør forsikre deg om at advokaten er dyktig på forsikringsoppgjør og på brannskadeoppgjør.


Ta kontakt i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.