Forsikringssvik

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Forsikringssvik

Anklaget for forsikringssvik? Kontakt advokat nå for erstatning

Forsikingssvik er en alvorlig anklage som kan få store konsekvenser for den som blir beskyldt for det. Du kan miste både selve forsikringsoppgjøret i den aktuelle saken hvis du blir dømt for forsikringssvik, men også tape muligheten for å få forsikringsdekning i selskapet videre. Hvis du blir beskyldt for forsikringssvik må du sørge for at du får en advokat som er dyktig med forsikringsoppgjør og forsikringssvik.


Hvis selskapet mistenker at du har selv har antent bygningen ved brannskade eller overdrevet innbolisten din, vil forsikringsselskapet etterforske deg for å få deg dømt for forsikringssvik. Forsikringsselskapets utredere er ikke objektive, slik politiet skal være, og derfor må du kontakte advokat som har erfaring med saker om forsikringssvik hvis selskapet kobler utreder på saken.


Våre advokater har god erfaring med saker hvor selskapet beskylder skadelidte for forsikringssvik - les som eksempel dom om hyttebrann som han prosederte.


Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.