opplysningsplikt

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Opplysningsplikt

Brudd på opplysningsplikten kan gi redusert eller bortfalt erstatning

Opplysningsplikten følger av forsikringsavtaleloven og av forsikringsvilkårene. Opplysningsplikten innebærer at du som kunde har plikt til å informere selskapet om alle relevante forhold som kan ha betydning for forsikringsoppgjøret.


Brudd på opplysningsplikten kan resultere i at selskapet beskylder deg for forsikringssvik. Hvis du blir beskyldt for forsikringssvik må du sørge for at du får en advokat som er dyktig med forsikringsoppgjør og forsikringssvik.


Opplysningsplikten gjelder ikke bare for forhold etter at du har meldt krav om erstatning, men vil også gjelde i forhold til opplysninger du har gitt til selskapet i forbindelse med at forsikringsavtalen ble inngått - f.eks. i forbindelse med helseerklæring. Hvis selskapet anfører at du har brutt opplysningsplikten, bør du kontakte advokat som har erfaring med forsikringssaker og erstatningsoppgjør.


I Advokatfirmaet Robertsen har vi lang erfaring med forsikringssaker og svikssaker.


Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.