Vær forberedt på flom

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Advarer mot ekstremflom

Advokat Skansbo bistår deg i din sak

Årets vinter gjør at forsikringsselskapene ber folk forberede seg på alvorlig flom.

Det går sjelden menneskeliv tapt ved flom i Norge, men materielle skader og personlige tap kan være store. Forsikringsselskapene ber folk, kommuner og bedrifter om å være beredt på flom.


Den siste prognosen fra NVE hever sannsynligheten for sjeldent alvorlig flom fra 40 til 50 prosent. Flomfaren er størst i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms, og sannsynligheten vokser for hver dag fremover uten snøsmelting.


Etter en snørik og lang vinter fryktet bl.a. Tryg Forsikring at årets vårflom blir på linje med katastrofeflommen i juni 1995, som medførte skader for 1,8 milliarder kroner. Været de nærmeste to månedene avgjør om det inntreffer, eller om vårflommen blir udramatisk. 

– Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner til å forberede seg til det som kan bli den verste katastrofeflommen i Norge på 23 år, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring.


Spør oss om forsikring og rettigheter i forbindelse med oversvømmelse eller skade forårsaket av ekstremvær.


Senest i fjor opplevde Sør-Norge storflom i oktober 2017; den verste flommen i Agder på flere tiår. Det ble meldt inn skader til en samlet verdi av over 500 millioner kroner. Forsikringsselskapene utbetalte i fjor rundt 800 millioner kroner i erstatning etter skader forårsaket av vann som har trengt inn i boliger utenfra, viser tall fra Finans Norge.


Ved naturskader er viktig å få tidlig hjelp ved skade for riktig oppgjør. Forsikringsrett er noe vi alle er i berøring med hver gang vi tegner eller fornyer våre forsikringer. Men hva skjer når du har bruk for forsikringen? Hvordan vet du at du får det forsikringsoppgjøret du har krav på?

Har du en skadesak forårsaket av ekstremvær, lynnedslag eller vann – få kostnadsfri vurdering av din sak i dag. Vi har lang erfaring med forsikringssaker og hjelper deg med å få riktig erstatning.


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og lokale myndigheter har ansvaret for å sikre innbyggere mot flom. Det er likevel mulig å forberede seg i forkant av flom:

  • Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Sørg for at avløp ikke har frosset igjen.
  • Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.
  • Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.
  • Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.
  • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.


Ta kontakt i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte. Første konsultasjon er alltid uten kostnader for deg.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.