Naturskade

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Naturskade - Forsikringsoppgjør

Naturskade gir forsikringsoppgjør hvor advokat er en fordel å ha

Naturskade, f.eks. flomskade, kan gjøre store ødeleggelser. Forsikringsoppgjør ved naturskade kan være komplisert, og det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket forsikringsoppgjør du får. Du bør derfor søke bistand hos advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør og naturskade.


Hvis bygningen har brannforsikring, foreligger også dekning mot naturskade på bygninger, innbo, og noe hage. Avhengig av type forsikring og forsikringsselskap kan man også ha krav på erstatning for bil, båt, campingvogn, merutgifter for å bo utenfor hjemmet, riving og rydding av bygninger og ekstrautgifter til redning mv


Hvis du er utsatt for naturskade og skal fremme krav om forsikringsoppgjør, lønner det seg å kontakte en advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør. Ved å få tidlig bistand i forhold til ditt forsikringsoppgjør kan du sikre deg at du får den erstatningen du har krav på etter naturskaden.


Ta kontakt med våre advokater i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.