Forsikringsrett

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Forsikringsrett

Advokater som er dyktige på forsikringsrett

Forsikringsrett er noe vi alle er i berøring med hver gang vi tegner eller fornyer våre forsikringer. Men hva skjer når du har bruk for forsikringen? Hvordan vet du at du får det forsikringsoppgjøret du har krav på? For å få svar på dette er det viktig å få riktig råd.


Har du krav på et forsikringssoppgjør, for eksempel etter brann, oversvømmelse, flom eller annet, så bør du kontakte advokat som har erfaring med å lese forsikringsvilkår, og som vet hvordan du skal forholde deg overfor forsikringsselskapet.


Hvis selskapet får en mistanke om svik i en forsikringssak, så vil hele prosessen låse seg og bli svært vanskelig. Svært ofte skyldes dette en tidlig misforståelse, som har fått forplantet seg gjennom hele saksbehandlingen. Ved å engasjere advokat tidlig unngår du slike misforståelser og forsikringsoppgjøret vil gå lettere.


Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her: